Spring naar inhoud

Afdelingsbestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 6 leden. Wilt u ons helpen bij het uitvoeren van de verenigingstaken of hebt u ideeën voor verbetering? U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de beschikking heeft over een computer .

   
Voorzitter Dhr. C.M. Samuelsz (Christiaan)

 

ehbokollum@gmail.com

Penningmeester Mw. D. Bergsma (Dieta)

 

penningmeester@ehbokollum.nl

Secretaris Dhr. R. de Wilde (Renze)

 

secretaris@ehbokollum.nl

Ledenadministratie

 

ehbokollum@gmail.com 

 

Materiaal Mw. P. Fransooijs-Reitsma (Paulina)

 

materiaal@ehbokollum.nl

Notulist Dhr. F. Boersma (Frans)

 

notulen@ehbokollum.nl