Spring naar inhoud

Afdelingsbestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden. Wilt u ons helpen bij het uitvoeren van de verenigingstaken of hebt u ideeën voor verbetering? U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij de beschikking heeft over een computer .

   
Voorzitter Dhr. H. de Vries (Hotze)

voorzitter@ehbokollum.nl

Penningmeester Dhr. L. Algra (Leo)

penningmeester@ehbokollum.nl

Secretaris Dhr. R. de Wilde (Renze)

secretaris@ehbokollum.nl

Ledenadministratie

info@ehbokollum.nl

Materiaal

materiaal@ehbokollum.nl

Notulist Mw. D. Bergsma (Dieta)

notulen@ehbokollum.nl