Spring naar inhoud

Contributie

Lidmaatschap van onze vereniging kost €40,- per jaar. De kosten voor verlenging van diploma’s en certificaten zijn bij de contributie inbegrepen. Uw diploma wordt tweejaarlijks verlengd.

De contributie moet jaarlijks voor 1 november worden voldaan op rekeningnummer  NL05 RABO 0333 3336 75 onder vermelding van het contributiejaar en  uw diplomanummer.
Bij het sturen van een herinnering zijn we genoodzaakt het bedrag met € 2,50 te verhogen.