Spring naar inhoud

Geslaagde ledenontmoetingsavond in Kollum

Op 20 september hield de EHBO Vereniging van Kollum de jaarlijkse ontmoetingsavond in De Colle. Het bestuur had een gevarieerd programma opgesteld.

Bij het officiële gedeelte van de  bijeenkomst zijn leden gehuldigd die allen 25 jaar lid zijn. De jubilarissen zijn Gauke Dam, Aafke Ruiter, Geeske Elzinga, Coby Selst, Marieke van der Weide en Akkie Hamstra. De jubilarissen die aanwezig waren kregen o.a. een speldje en Parkerpen met inscriptie uitgereikt.

De leden wilden graag extra les en na de pauze werden er twee lessen gegeven. Een groep kreeg informatie van Tinie Dekker over verschillende soorten hulphonden, zoals een springstofhond, reddingshond of een blindengeleidehond. Ook volgde er een demonstratie met honden. Albert Mollema vertelde in de andere groep over zijn werk als ambulance verpleegkundige.

foto’s met dank aan Sake Beerstra